Tjenester

Asfaltfresing

Vi kan utføre de fleste oppgaver innen asfaltfresing
 • Traufresing
 • Buttskjøter
 • Demarkering av linjer og felt
 • Fortanning
 • Skjæring av asfalt opptil 300 mm
 • Betongfresing
 • Planfresing med laserutstyr
 • Fjerning av større areal
 • Fresing innendørs, for eksempel i p-hus

Anleggs feiing

Vi utfører feiing med feiebil. God kapasite med høytrykkspyling og bredsug.

Asfalttransport

Vi utfører asfalttransport med krokbiler og henger.
Transport av asfaltmaskiner og utstyr.

Graving

Vi påtar oss mindre graveoppdrag
 • Stikkrenner
 • P-plasser
 • Planering

Annet

Vi tar også på oss andre oppdrag som
 • Maskintransport med semi
 • Maskintransport med bil og henger
 • Massetransport