Om Killingmo Freseservice AS

Killingmo Freseservice og Killingmo Veivedlikehold er et solid familieeid firma med lokaler på Gardermoen Vest næringspark.

Jarle Killingmo etablerte firmaet i 1994 og startet da med veivedlikehold og feiing. Senere startet firmaet med asfaltfresing.

Om sommeren er bedriftens hovedaktivitet asfaltfresing, mens vintersesongen hovedsakelig består av brøyting og salting.

Vi tar i dag oppdrag både for de store riksentreprenørene og mindre lokale entreprenører.

Vi er i dag ca. 70 faste ansatte, dette fordelt på administrasjon, maskinførere og sjåfører.

 

Daglig leder Andre Killingmo.