Asfaltfresing

 

Vi kan utføre de fleste oppgaver innen asfaltfresing

 • Traufresing
 • Buttskjøter
 • Demarkering av linjer og felt
 • Fortanning
 • Skjæring av asfalt opptil 300 mm
 • Betongfresing
 • Planfresing med laserutstyr
 • Fjerning av større areal
 • Fresing innendørs, for eksempel i p-hus

For tilbud, kontakt Daniel Simensen på 91179596

 

Anleggsfeiing

 

Vi utfører anleggs og gatefeiing med topp utstyrte feiebiler.

God kapasitet, inntil 14m3.

Feiingen utføres med høytrykkspyling,bredsug og rotorclean.

 

For tilbud, kontakt Andre Killingmo 99270017

 

Asfalttransport

 

Vi utfører asfalttransport med krokbiler og henger.
Transport av asfaltmaskiner og utstyr.

Graving

 

Vi påtar oss mindre graveoppdrag

 • Stikkrenner
 • P-plasser
 • Planering

Annet

 

Vi tar også på oss andre oppdrag som

 • Maskintransport med semi
 • Maskintransport med bil og henger
 • Massetransport